Uddannelsesplan

Det er lovpligtigt, at alle elever har en uddannelsesplan, som løbende følges op på – min. halvårligt. Vi har gjort det nemt for dig at give eleven en uddannelsesplan ved at udfylde den på forhånd, så du blot skal tilføje oplysninger om eleven, butikken mv. Herefter skal du løbende krydse af, når eleven er oplært i de emner, der allerede er beskrevet i uddannelsesplanen.

Følger I uddannelsesplanen, er du sikker på, at din elev er godt forberedt til fagprøven. Der er fastlagt et ’niveau’ for alle emner i uddannelsesplanen. Uddannelsesplanen er din sikkerhed for, at du giver din elev den faglige viden, som Undervisningsministeriet kræver.

Det betyder niveauerne i uddannelsesplanen:

Begynder
Eleven kender opgaverne og løser enkelte dele under vejledning fra mere rutineret kollega.

Rutine
Eleven løser opgaverne sammen med andre, og har efterhånden en vis rutine selv.

Avanceret
Eleven kan selvstændigt løse opgaver og kan formidle viden videre – f.eks. til en nystartet elev.