Skolemoduler og fagprøve 

Oversigt over skolemoduler

Du skal på skoleophold 8 gange i løbet af din uddannelse. Til første modul er der ingen forberedelse, og du får bogen ’Detailhandel – Teori og praksis’ på første modul.

Her kan du se oversigten over skolemodulerne:

Modul 1 - Velkommen til Coop

Her bliver eleven budt velkommen til uddannelsen i Coop og møder sine medstuderende. Der vil også komme besøg fra Coops Servicekontor i undervisningen, herunder fra HR og arbejdsmiljø.

Modul 2 – Butikkens værktøjer

Hvordan indretter man en butik, der fremmer salget og butikkens øvrige nøgletal. Det kommer også til at handle om hvilke produkter, vi sælger og hvordan præsenterer vi dem bedst.

Modul 3 – Butikkens kunder

Forståelse for at der er forskellige kundetyper med forskellige behov. Indsigt i, hvordan du bedst sælger til de forskellige typer.

Modul 4 – Butikkens varer

Hvilke varekategorier vil vi især gerne profilere os på i Coop. Der tages udgangspunkt i butikkens varer, brands, leverandører med en sammenkobling af tidligere læringsstof.

Modul 5 – Coop modul

Indsigt i Coop som forretning og det, der gør den særlig i forhold til andre dagligvarekæder. Det vil også handle om, hvordan Coops kæder adskiller sig, og strategier til at styrke deres position på markedet.

Modul 6 – Butikkens økonomi

De kommer til at forstå, hvordan butikken tjener penge og hvordan butikken lægger et budget. Denne gang vil der være fokus på udregninger af nøgletal i %, lagerregnskab, status og ikke mindst hvilke tiltag der kan påvirke de enkelte linjer i et regnskab.

Modul 7 – Butikkens koncept

Hvilken analyse ligger til grund for nye butikker, så Coop starter butikker bedst op med et koncept, der matcher kundegrundlaget. Der arbejdes færdig med konceptmodellen og en opfølgning fra tidligere læringsstof.

Modul 8 – Sidste modul

Her bygges bro mellem emnerne gennemgået på tidligere skoleophold. Der følges op på koncept, kunder, økonomi mm. Her ligger også en ’prøve-eksamen’ og her skal den færdige problemformulering til fagprøven godkendes.

Modul 9 – Frivilligt skolemodul i London

Eleven får den nyeste viden om detailhandel og service fra nogle af verdens førende kæder og ser, hvordan andre kæder bruger det, de har lært på skolen og i deres butikker. De kan komme af sted som 2. års elev og må ikke have afsluttet elevforløbet.

Fagprøven

Uddannelsen afsluttes med en fagprøve. Den gennemføres indenfor de sidste 6 måneder af uddannelsen. Skolen sørger for at klæde eleven godt på til at gennemføre fagprøven og sørger også for en personlig vejleder, som kan guide eleven i forbindelse med fagprøven. Skolen giver eleverne al den information, de har brug for, når tiden nærmer sig. Til den tid ved eleverne en hel masse både teoretisk og praktisk om at drive en butik, og fagprøven giver dem mulighed for at vise, alt hvad de har lært. Det er vigtigt at du som oplæringsansvarlig også guider og hjælper eleven samt sørger for, at eleven får sat tid af til at arbejde på projektet.

Læs mere om uddannelsen her:

Gode snakke før og efter skoleophold

På skoleopholdene får du en masse viden, som både du og butikken får glæde af. Du husker bedst din nye viden, hvis du får prøvet den af i den virkelige verden i butikken. Så sørg for at snakke med din oplæringsansvarlige om dét, du har lært, og kom selv med forslag til, hvordan du kan prøve det af i butikken.

Fagprøven

Du afslutter din uddannelse med en fagprøve. Den gennemføres indenfor de sidste 6 måneder af din uddannelse. Skolen sørger for at klæde dig godt på til at gennemføre fagprøven og sørger også for en personlig vejleder, som kan guide dig i forbindelse med din fagprøve. Skolen giver dig og dine medstuderende al den information, I har brug for, når tiden nærmer sig. Til den tid ved du en hel masse både teoretisk og praktisk om at drive en butik, og fagprøven giver dig mulighed for at vise, alt hvad du har lært.

Læs mere om uddannelsen her: