Skolemoduler og fagprøve 

Du som OA står for den praktiske lærlinge i butikken mens skolen sikrer den teoretiske undervisning i en blanding af 9 skolemoduler og 2 akademifag (AU fag). Akademi fag er obligatoriske fag på ledertraineeuddannelsen. Når de har gennemført fagene, får de 20 ECTS med i rygsækken, som også kan bruges til at læse videre på andre uddannelser.

Praktikpladsen.dk
Du finder informationen om din elevs skoleophold, hvis du logger på www.praktikpladsen.dk. Du skal bruge NemID til at logge på. Hvis du ikke allerede har et NemID, kan det bestilles via. Serviceportalen: IT Butik > Programmer > Nem ID/Digital Signatur/Virk.dk.

Evalueringer
Alle ledertrainees får en evaluering sin indsats på skolen efter hvert modul. Evalueringen sendes til ledertraineens e-boks. Spørg til evalueringen, da det giver dig mulighed for at støtte op om områder, der kræver en ekstra indsats og anerkende din ledertrainee for de ting, der går godt.

Du får et overblik over modulerne og akademifagene her:

Modul 1 – Coop

Velkommen til Coop og intro til uddannelsen. De lærer hinanden og uddannelsen at kende og arbejder med samarbejde, præsentation og socialt samspil, og der afstemmes gensidige forventninger. Coops værdier introduceres, og kæderne gennemgås og sammenlignes med konkurrenterne. Der arbejdes med præsentationsteknik og træner foran hinanden. Derudover arbejdes med fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

Modul 2 - Regnskab

Modulet omhandler salgsavance, budget, lager/status, svind/tyveri. Der gennemgås forskellige regnskabsanalyser med brug af både datawarehouse og Qlikview. Ugen afsluttes med en stor regnskabsanalyse af egen butik, som skal præsenteres for ledere hjemme i butikken. Yderligere arbejdes med konkurrentanalyse, imageanalyse og prisanalyse, og de besøger og analyserer casebutikkerne.

Modul 3 – Produktkendskab

Fokus på produktkendskab, varedeklarationer, egenkontrol, egne varemærker, kost og ernæring. De kommer på besøg på Coops Servicekontor med indlæg fra bl.a. Coops administrerende direktør og møder andre repræsentanter fra kæderne, ansvarlighedsafdelingen, medlemsprogrammet og mange flere. Derudover besøges nogle af Coops leverandører, og hvor de smager på en masse varer.

Modul 4 – Produktkendskab fortsat

Her besøges flere leverandører og vi skal forbi et af Coop distributionscentre, som giver indblik i det logistiske arbejde, der ligger bag levering af varer til butik. Coops indkøbsafdeling står for vinsmagning med Coops vine. Derudover arbejdes med personligt salg, service og reklamationshåndtering. Modulet afsluttes med en demodag i casebutikkerne, hvor der gennemfører 6-10 demonstrationer.

Modul 5 - Outdoor

Udendørs ”overlevelses”-tur med fokus på forskellige personligheder, ledelse og klar kommunikation blandt andet gennem spændende oplevelser i naturen. Inden afgang får de undervisning i teorien om DiSC, og får en personlig tilbagemelding på egen profil. Alle bliver udfordret, da de kommer under pres, og hvor samarbejde og gensidig motivation er eneste vej til succes. En tur hvor alle lærer meget om sig selv og egen personlige ledelsesstil.

Modul 6 – Studietur til Berlin

Studietur i Berlin med fokus på Store/category/space management. Alt undervisning foregår i Berlin hvor de besøger en række forskellige butikstyper som f.eks. KADEWE, Primark og REWE, og analyserer koncepterne med baggrund i konkret teori. Afslutningsopgaven er en analyse af en konkret tysk butik, hvor eksponeringsprincipper, indretning og profil analyseres. Der bliver også tid til at se nogle af de spændende seværdigheder i Berlin. Turen afsluttes med fælles middag den sidste dag.

Modul 7: Forberedelse til Case butik og fagprøve

På modul 7 arbejdes med alt omkring fagprøven og påbegynder case Butik. Der udarbejdes en konceptmappe for case-butikkerne med beskrivelse af arbejdsopgaver og regler i butikken. Samtidigt påbegyndes fagprøven. Problemformuleringen skal godkendes og det praktiske i fagprøven kan opstartes.

Modul 8: Drejebogen til case Butik

Her fortsættes arbejdet med case Butik og fagprøve. Konceptmappen fra modul 7 færdiggøres, så de er klar til at overtage driften af butikkerne i case-ugen.

Modul 9: Case Butik

Ledertrainees holdet overtager driften af case-butikkerne. Alt personale sendes hjem og de overtager alle funktioner (dog ikke på produktionsområder). Ugen får stor opmærksomhed både fra Servicekontoret og fra jer ledere, som besøger butikkerne og evaluerer driften.

AU fag 1 - Ledelse i Praksis

Her vil man få styrket sine lederkompetencer i teori og praksis, så de kan stå endnu stærkere i jobbet som leder. De vil:

  • Opnå indsigt i egen ledelsesstil og effekten af den.
  • Blive klogere på egne styrker og udviklingspunkter som leder.
  • Få kompetencer til at håndtere svære situationer, vurdere problemstillinger og justere arbejdsgange og processer.
  • Lære at definere egne udviklingsområder og opstille handlingsplaner for egne ledelsesmæssige udvikling og læring.

AU fag 2 - Konceptstyring

Her vil de få styrket sine evner i at analysere, vurdere strukturer, butiksformer, markedsudvikling og eksistensgrundlag. De lærer om:

  • Detailhandelsstruktur, butikstyper, salgskanaler
  • Store-, space- og category management
  • Teknologisk Udvikling
  • Konkurrencemæssige forhold

Fagprøve

Uddannelsen afsluttes med en fagprøve. Den gennemføres indenfor de sidste 6 måneder af uddannelsen. Skolen sørger for at klæde ledertraineen godt på til at gennemføre fagprøven og sørger også for en personlig vejleder, som kan guide ledertraineen i forbindelse med fagprøven. Skolen giver ledertraineesne al den information, de har brug for, når tiden nærmer sig. Til den tid ved ledertraineesne en hel masse både teoretisk og praktisk om at drive en butik, og fagprøven giver dem mulighed for at vise, alt hvad de har lært. Det er vigtigt at du som oplæringsansvarlig også guider og hjælper ledertraineen samt sørger for, at ledertraineen får sat tid af til at arbejde på projektet.