Uddannelsesplan

Det er lovpligtigt at alle ledertrainees har en uddannelsesplan, som løbende følges op på – min. halvårligt. Vi har gjort det nemt for dig at give ledertraineen en uddannelsesplan ved at udfylde den på forhånd, så du blot skal tilføje oplysninger om ledertraineen, butikken mv. Herefter skal du løbende krydse af, når ledertraineen er oplært i de emner, der allerede er beskrevet i uddannelsesplanen.

Følger I uddannelsesplanen, er du sikker på, at din ledertrainee er godt forberedt til fagprøven. Der er fastlagt et ’niveau’ for alle emner i uddannelsesplanen. Uddannelsesplanen er din sikkerhed for, at du giver din ledertrainee den faglige viden, som Undervisningsministeriet kræver.

Det betyder niveauerne i uddannelsesplanen:

Begynder
Din ledertrainee kender opgaverne og løser enkelte dele under vejledning fra mere rutineret kollega.

Rutine
Din ledertrainee løser opgaverne sammen med andre, og har efterhånden en vis rutine selv.

Avanceret
Din ledertrainee kan selvstændigt løse opgaver og kan formidle viden videre – f.eks. til en nystartet ledertrainee.