Skolemoduler og svendeprøve 

Du som OA og skolen er vigtige for din elevs uddannelse, og derfor har skolen også en opgave i at understøtte jeres samarbejde. Imellem hver skoleperiode er der opstillet praktikmål, der understøtter eleven videre i den læring, der bliver undervist i på hvert skoleforløb.

Praktikpladsen.dk

Du finder informationen om din elevs skoleophold, hvis du logger på www.praktikpladsen.dk. Hvis du ikke allerede har et MitID, kan det bestilles via Serviceportalen: IT Butik Programmer MitID/Digital Signatur/Virk.dk

Gode snakke før og efter skolemoduler

Ny læring huskes bedst, hvis man får prøvet den af i den virkelige verden i butikken. Vær nysgerrig både før og efter skoleopholdet og spørg, hvordan ledertraineen selv tænker, at de kan bruge den nye viden. Det kræver ikke en formel samtale i et lukket rum, men kan sagtens være en snak, I tager over dagens gøremål.

Skoleforløb 1 – Grisen og gryden

Der er fokus på udskæring af grisen og tilberedning af grisekødet med fokus på det klassiske danske køkken. Vi begynder at få kendskab og redskaber til forskellige tilberedningsmetoder samt til at fremstille garniturer/saucer. Vi arbejder med ernæringslære på baggrund af grisekødet og lovgivningen om egenkontrol, dokumentation og mærkning af færdigvarer.

Skoleforløb 2 – Sælg din steg

Vi arbejder med opskæring af oksepistol. Vi undersøger anatomien med fokus på internationale udskæringer. Under forløbet arbejder vi målrettet med forædling af oksekødet. Hele processen har fokus på salg og service, hvor der bliver set på markedsføringsmæssige metoder og fremstillingsformer.

Skoleforløb 3 – Verden rundt

Forædling og gourmetslagter-specialiteter. Vi arbejder med saltning, røgning, charcuteri og pølsemageri. Vi fremstiller kendte danske produkter og afprøver fremstillingen af særligt udvalgte globale produkter.

Skoleforløb 4 – Håndværkeren og eventmageren

Vi arbejder bredt med gourmetslagterens kompetencer, vi skærer okse-/kalvevinge, lam og fjerkræ. Vi arbejder med tilberedning af udskæringerne og bygger op til den afsluttende event, hvor vi gennemfører markedsføring, salg og service med opskrifter, tilberedningsanvisninger, anretning m.m. og sikrer, at gældende lovgivning bliver overholdt.

Skoleforløb 5 – Gourmetslagteren i fokus

Vi arbejder med udskæring af for- og bagfjerdinger samt grise. Vi kan redegøre for de forskellige delstykker samt anvendelsesmuligheder. Vi udvikler og fremstiller enkle varme og kolde og retter, fx Danmarks nationalret i nye fortolkninger.

Herunder indtænker vi relevante krav og faglige standarder. Vi arbejder med prisberegninger på de produkter der produceres. Slutteligt ser vi på betydningen af produkternes påvirkning af miljøet samt på fødevaresikkerhed og kvalitet.

Vi øver os i at betjene kunder og vejlede om tilberedning og tilbehør samt at eksponere og skabe mersalg ved personlige salgs- og spørgeteknikker. Vi arbejder både selvstændigt og i teams omkring løsning af driftsopgaver.

Skoleforløb 6 – Den innovative gourmetslagter

Vi udarbejder produktionsplaner og flowdiagram i forhold til egenkontrol og fødevaresikkerhed. Vi ser på de forskellige fagmetoder i forhold til parametre som arbejdsmiljø, sikkerhed og kvalitet. Vi fremstiller retter, der er klar til at blive lunet af kunden. Vi arbejder med aktuelle fastfood- og slowfood-produkter, hvor grøntsager, frugt og salater indgår. Vi har særligt fokus på tilbehør til charcuterivarer. Hele processen foregår i teamsamarbejde, hvor alle er en del af produktudvikling i processen.

Skoleforløb 7 – Gourmetslagteren som specialist

På dette modul kommer alle dine kernekompetencer i spil. Vi arbejder case-baseret, hvor opgaven er at kunne planlægge, producere, rådgive, vejlede, storytelle og prisfastsætte. Vi tager udgangspunkt i flere målgrupper og forskellige arrangementer. Vi har fokus på opskæring og eksponering af gourmetslagterbutikken/afdelingen med forskellige perspektiver og temaer.

Svendeprøven

Svendeprøven foregår umiddelbart efter afslutning af sidste skoleperiode af hovedforløbet. Her indkaldes eleven til svendeprøve på skolen og afviklingen af svendeprøven finder normalt tidligst sted 3 måneder før uddannelsesaftalens ophør.

Find svendeprøvevejledningerne her på siden: For Skoler - Slagterfagets Fællesudvalg