Skolemoduler og svendeprøve 

Du som OA og skolen er vigtige for din elevs uddannelse og derfor har skolen også en opgave i at understøtte jeres samarbejde. Imellem hver skoleperiode er der opstillet praktikmål, der understøtter eleven videre i den læring, der bliver undervist i på hvert skoleforløb.

Praktikpladsen.dk

Du finder informationen om din elevs skoleophold, hvis du logger på www.praktikpladsen.dk. Hvis du ikke allerede har et NemId, kan det bestilles via Serviceportalen: IT Butik Programmer Nem ID/Digital Signatur/Virk.dk

Gode snakke før og efter skolemoduler

Ny læring huskes bedst, hvis man får prøvet den af i den virkelige verden i butikken. Vær nysgerrig både før og efter skoleopholdet og spørg, hvordan ledertraineen selv tænker, at de kan bruge den nye viden. Det kræver ikke en formel samtale i et lukket rum, men kan sagtens være en snak, I tager over dagens gøremål.

Uddannelsen til bager er delt op i to trin, trin 1: bagværker, trin 2: detailbager/håndværksbager eller konditor.  Herunder kan du læse om oversigten over skolemoduler på begge trin.

Oversigt over skolemoduler som Bagværker

Uddannelsen til bagværker har en uddannelsestid i virksomheden på 2 år. I løbet af de 2 år er du samlet på skole i 8 uger.

På skoleperioderne vil du modtage undervisning i følgende fag:

 • Køb, salg & kalkulation
 • Egenkontrol & arbejdspladsvurdering
 • Varekendskab 1
 • Brødproduktion
 • Kageproduktion
 • Flødeproduktion

I slutningen af sidste skoleperiode skal du til en afsluttende prøve. Når du har bestået prøven og afsluttet din praktiktid, vil du få et uddannelsesbevis, medmindre du vælger at fortsætte din uddannelse. Det kan enten være specialet bager eller specialet konditor.

Oversigt over skolemoduler som Bager

Uddannelsen til specialet bager, har en uddannelsestid i virksomheden på 1 ½ år – men kan variere alt efter hvilken uddannelse du har i forvejen. I løbet af din uddannelse, skal du på hovedforløb i 9 uger fordelt over 3 skoleperioder.

På skoleperioderne vil du modtage undervisning i følgende:

 • Varekendskab 2
 • Køb, salg & kalkulation 2
 • Planlægning & produktion
 • Iværksætteri, innovation & samarbejde
 • Brødproduktion
 • Kageproduktion
 • Rullede deje
 • Produktudvikling, Produktion & Service
 • Dekoration og sensorik

Når du nærmer dig afslutningen af din læretid som bager, skal du til en svendeprøve

Oversigt over skolemoduler som Konditor

Uddannelsen til specialet konditor har en uddannelsestid i virksomheden på 1½ år – men kan variere alt efter hvilken uddannelse du har i forvejen. I løbet af din uddannelse skal du på hovedforløb i 11 uger fordelt over 3 skoleperioder.

På skoleperioderne vil du modtage undervisning i følgende:

 • Varekendskab 2
 • Iværksætteri, innovation & samarbejde
 • Køb, salg & kalkulation 2
 • Produktudvikling, Produktion & Service
 • Planlægning & produktion
 • Piskede specialiteter
 • Rullede deje
 • Dekoration og sensorik
 • Dessertproduktion
 • Chokolatier
 • Etage & bryllupskager

Når du nærmer dig afslutningen af din læretid som konditor, skal du til svendeprøve.

Svendeprøven

Svendeprøven foregår umiddelbart efter afslutning af sidste skoleperiode af hovedforløbet. Her indkaldes du til svendeprøve på skolen og afviklingen af svendeprøven finder normalt tidligst sted 3 måneder før uddannelsesaftalens ophør.