Ansvarsfordeling og kontakt

Vi er 3 vigtige spillere, der sammen sikrer det gode elevforløb.

Helt overordnet er ansvaret fordelt sådan:

I Butikken er to vigtige roller: Rollen som uddannelsesansvarlig og rollen som oplæringsansvarlig. I mindre butikker er det som regel den samme person, men i større butikker er ansvaret typisk delt op.

  • Den uddannelsesansvarlige er butikkens leder, som har det juridiske ansvar for eleven. Det er lederen, der udarbejder kontrakt og uddannelsesaftale. Der er også en række særregler, der knytter sig til elever. Dem skal den uddannelsesansvarlige kende og overholde. Det er for eksempel regler om ferie, kørselsgodtgørelse, arbejdstid, lukkeansvar og opsigelse. Reglerne står beskrevet i overenskomsten.
  • Du er som oplæringsansvarlig ansvarlig for den praktiske oplæring i fagområdet. Det er også din rolle at sikre elevens trivsel og godt samarbejde.

Skolen er ansvarlig for den teoretiske uddannelse af din elev. De sikrer også løbende kommunikation med dig, så I bedst samarbejder om at give eleven en god uddannelse.

HR kan du kontakte, når du er i tvivl om elevforholdet, eller hvis samarbejdet ikke kører helt som forventet. Din butik har tilknyttet en HR-forretningspartner, som skal inddrages, hvis du for eksempel har brug for sparring på en konkret problemstilling. Du er også altid velkommen til at ringe til elevsupport på Servicekontoret. Din elev møder desuden HR til en trivselssamtale på sit første skoleophold.

Sådan kommer du i kontakt med HR:

HR Support
Email: HRS@coop.dk
Tlf.: 4386 3640 – tast 4-4-1.