Ansvarsfordeling og kontakt

Din oplæringsansvarlige har det primære ansvar for din uddannelse. Men vi er flere, der bakker op om din uddannelse. Hvis du har spørgsmål, som ikke kan afklares i butikken, kan du altid søge hjælp enten på skolen eller i elevsupport på Coops Servicekontor.

Helt overordnet er ansvaret fordelt sådan:

Butikken er to vigtige roller: Rollen som uddannelsesansvarlig og rollen som oplæringsansvarlig. I mindre butikker er det som regel den samme person, men i større butikker er ansvaret typisk delt op. Spørg din leder, hvis du er i tvivl om, hvem der har rollerne overfor dig.

  • Den uddannelsesansvarlige er butikkens leder, som har det juridiske ansvar for dig. Det er lederen, der udarbejder din kontrakt og uddannelsesaftale. Der er også en række særregler, der knytter sig til elever. Dem har din uddannelsesansvarlige ansvaret for at kende og overholde. Det er for eksempel regler om ferie, kørselsgodtgørelse, arbejdstid, lukkeansvar og opsigelse.
  • Den oplæringsansvarlige hjælper dig med den praktiske oplæring i dit fagområde. Han/hun sørger også for din trivsel og det gode samarbejde i butikken.

Skolen sikrer den faglige undervisning, der understøtter arbejdet i butikken. Skolen skaber rammerne for hele skoleopholdet, hvor du også bor og spiser sammen med andre elever fra Coop-butikker i hele landet.

Elevsupport i Coop: På Coops Servicekontor har vi en ’HR-funktion’, der har ansvaret for at hjælpe med praktiske og juridiske spørgsmål. Hvis samarbejdet eller din uddannelse ikke kører helt som forventet, håber vi, at du kontakter HR support eller din lokale HR-forretningspartner. Så vil vi tage hånd om din udfordring.

Sådan kommer du i kontakt med os:

HR Suppprt
Email: HRS@coop.dk
Tlf.: 4386 3640 – tast 4-4-1.

Skolen
Detaildivisionen – Viden Djurs
E-mail: lnn@detaildivisionen.dk
Tlf.: 8758 0410 / 8758 0400
N.P. Josiassensvej 44, 8500 Grenå