Ansvarsfordeling og kontakt

Vi er 3 vigtige spillere, der sammen sikrer det gode ledertraineeforløb.

Helt overordnet er ansvaret fordelt sådan:

I Butikken er to vigtige roller: Rollen som uddannelsesansvarlig og rollen som oplæringsansvarlig.

I mindre butikker er det som regel den samme person, men i større butikker er ansvaret typisk delt op.

  • Den uddannelsesansvarlige er butikkens leder, som har det juridiske ansvar for ledertraineen. Det er lederen, der udarbejder kontrakt og uddannelsesaftale. Der er også en række særregler, der knytter sig til ledertrainees. Dem skal den uddannelsesansvarlige kende og overholde. Det er for eksempel regler om ferie, kørselsgodtgørelse, arbejdstid, lukkeansvar og opsigelse. Reglerne står beskrevet i overenskomsten.
  • Du er som oplæringsansvarlig ansvarlig for den praktiske oplæring i fagområdet. Det er også din rolle at sikre ledertraineens trivsel og godt samarbejde.

Skolen er ansvarlig for den teoretiske uddannelse af din ledertrainee. De sikrer også løbende kommunikation med dig, så I bedst samarbejder om at give ledertraineen en god uddannelse.

HR kan du kontakte, når du er i tvivl om ledertraineeforholdet, eller hvis samarbejdet ikke kører helt som forventet. HR forretningspartneren er tæt på ledertrainees under uddannelsen og holder min. 3 løbende opfølgningssamtaler, for at høre hvordan forløbet går og for at hjælpe ledertraineen videre i Coop, hvis ikke han/hun skal forsætte i butikken efter endt uddannelse. Du er altid velkommen til at kontakte HR forretningspartneren eller HR support på Servicekontoret vedr. spørgsmål til uddannelsen

Sådan kommer du i kontakt:

HR Support
Email: HRS@coop.dk
Tlf.: 4386 3640 – tast 4-4-1.

Skolen - Tietgen
Kontaktperson: Lotte Berg
E-mail: land@tietgen.dk
Tlf: 6545 2511
Rugårdsvej 286,
5000 Odense N